การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค

ประชาสัมพันธ์
การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค
เผยแพร่วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 11:25:15 Tassawan Peekun

การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

    ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กอรบเอเปค ประจำปี 2566 ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2566 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอโครงการได้จากเอกสารฉบับนี้และหากหน่วยงานประสงค์จัดทำข้อเสนอโครงการ ขอได้โปรดดำเนินการตามขั้นตอนภายในกำหนดเวลาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุไว้ และโปรดแจ้งกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อนำเรียนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทราบด้วย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.apec.org/Projects/Applying-for-Funds หรือตามเอกสารแนบ

 

ฝ่ายวิจัและบริการวิชาการ

4 เม.ย. 65

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้