สารจากอธิการบดี

ประชาสัมพันธ์
สารจากอธิการบดี
เผยแพร่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10:10:58 Aunchaleeporn Putla
สารจากอธิการบดี

สารจากอธิการบดี

"สารอธิการบดี" 💚
.
“สำหรับพิธีสำเร็จการศึกษาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจแก่บัณฑิต พ่อแม่ และครูบาอาจารย์ทุก ๆ คนที่มีส่วนในการสร้างบัณฑิตออกไปทำงานเพื่อประเทศชาติ โดยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความอดทน หนักเอาเบาสู้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอเพียงแค่บัณฑิตตั้งใจทำงานก็ถือว่าได้สร้างชื่อเสียงและคุณงามความดีให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
หนึ่งในต้นแบบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่า เราใกล้ชิดกับประชาชนมากเพียงใด คือการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้โควิด-19 ที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรมาร่วมด้วยช่วยกันแสดงออกถึงจิตสาธารณะ หลังจากนั้นยังได้จัดงานเกษตรแฟร์ เพื่อสร้างตลาดและกระจายรายได้ให้กับเกษตรกรนับพันราย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันยากลำบาก
.
ในอนาคต เราจะก้าวไปสู่ต้นแบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ภายใต้โครงการ ‘KUniverse: จักรวาลแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์’ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนในห้องเรียนให้จับต้องได้ ผ่านการเรียนรู้และผลิตสินค้า บริการต่าง ๆ และวางจำหน่ายใน Market Place ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้นิสิตของเราได้ตื่นตัวกับการเป็นผู้ประกอบการและเป็นผู้สร้างนวัตกรรมแห่งอนาคต สำหรับสิ่งที่มหาวิทยาลัยเปิดตัวไปแล้วคือ ‘วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์’ หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non-degree) ด้านการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการสร้างอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งที่บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมกันนั้น มหาวิทยาลัยยังจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ เป็นที่พึ่งทางการเรียนรู้ ยกระดับเกษตรกรไทย และผู้ประกอบการ SMEs โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาส่งเสริม Smart Farmer สนับสนุนสินค้าและบริการในจักรวาลแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
ในวันนี้ ท่านได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสมบูรณ์ว่า เป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์แต่ละด้าน แต่ความรู้ที่เรามอบให้นั้น เป็นเพียงหลักการที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงอยากให้บัณฑิตทุกคนเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเท่าทัน และในฐานะของบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยอยากเห็นทุกคนเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม เป็นผู้ประกอบการแห่งโลกอนาคต และนำความรู้ใหม่ ๆ กลับมาร่วมพัฒนาสินค้าและบริการต่าง ๆ ร่วมกับ KUniverse ในภายภาคหน้า”
.
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
#KUต้องสู้ #KUNeverGiveUp

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้