แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ประชาสัมพันธ์
แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
เผยแพร่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 11:06:02 Pilasinee Tantachasatid

แนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566 

ผศ.ดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม 
ผศ.ดร.เตือนใจ น้อยพา
และคุณวิภาดา ไชยเชษฐ์

พร้อมด้วยนิสิตตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ร่วมกับหน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน อาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครอง ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาต่อไป 

#DEK67 คนไหน โรงเรียนไหน อยากให้ KUSE เราไปหา ไปจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ บอกมาได้เลยน๊าาาาา พร้อมมาก บอกเลย!!!!!!!! 

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้