พิธีลงนาม MOU กับบริษัท นันทวัน จำกัด

ประชาสัมพันธ์
พิธีลงนาม MOU กับบริษัท นันทวัน จำกัด
เผยแพร่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:40:14 Pilasinee Tantachasatid

พิธีลงนาม MOU กับบริษัท นันทวัน จำกัด

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ 

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับ บริษัท นันทวัน จำกัด
และศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ บริษัท นันทวัน จำกัด

ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารบริหาร (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตฯ เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของบบริษัท นันทวัน จำกัด และศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ บริษัท นันทวัน จำกัด เข้าร่วมพิธี จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. คุณทาดาโยชิ ฟูรูเอดะ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
2. คุณสุรเดช ตันชัชวาล
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
3. คุณเฉลิมชัย ศรัณยวณิชย์
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
4. คุณปราณี ดูมักทอย
ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
5. คุณยศาวดี เสงี่ยมวัฒนาการ    
ผู้ประสานงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิต โดยให้การสนับสนุนการรับนิสิตเข้าฝึกงาน และหรือสหกิจศึกษา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งสองฝ่าย

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Kasetsart.Sakonnakhon&set=a.790602166446464

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้