กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนธาตุพนม 

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนธาตุพนม 
เผยแพร่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 15:31:27 Pilasinee Tantachasatid
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนธาตุพนม 

กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ TCAS2567 ณ โรงเรียนธาตุพนม 

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 

ผศ.ดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา
พร้อมด้วยนิสิตตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 


เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ร่วมกับหน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน อาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครอง ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้