นิสิตแลกเปลี่ยนจากตุรกี  Mr. Ulaş  Toprak  Ünal นำเสนอผลการฝึกงาน

ประชาสัมพันธ์
นิสิตแลกเปลี่ยนจากตุรกี  Mr. Ulaş  Toprak  Ünal นำเสนอผลการฝึกงาน
เผยแพร่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 16:11:23 Pilasinee Tantachasatid

นิสิตแลกเปลี่ยนจากตุรกี  Mr. Ulaş  Toprak  Ünal นำเสนอผลการฝึกงาน

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
และ ดร.ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา 

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

เข้าร่วมการรับฟังการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศตุรกี ในโครงการ IAESTE ประจำปี 2566 โดยฝึกงานตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 

หัวข้อโปรเจกต์ ระบบการจัดการครุภัณฑ์ (Equipment Management System)
นิสิตได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) ตั้งแต่สำรวจความต้องการ (Functional Requirements & Non-functional Requirements) การวิเคราะห์และออกแบบ (Analysis & Design) เขียนโปรแกรมแบบ Full-Stack โดยมีระบบ Back-end พัฒนาด้วย Spring framework ทำหน้าที่เป็น API พร้อมเขียนสคิปทดสอบ (TDD) และระบบ Front-end พัฒนาด้วย React เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถบันทึกข้อมูล แสดงรายงาน และอ่านบาร์โค้ดเพื่อแสดงข้อมูลหรือใช้ในการแจ้งซ่อมต่อไป


ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้