เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันเจษฎา" ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันเจษฎา" ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 16:25:29 Pilasinee Tantachasatid

เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันเจษฎา" ๓๑ มี.ค.๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

พร้อมด้วย ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และนิสิตตัวแทนของคณะฯ 

เข้าร่วมงานรัฐพิธี 
"วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" 
หรือ "วันเจษฎา" 

ณ หอประชุมถนอม จันทร์เปล่ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ค่ายศรีสกุลวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 


หมายเหตุ 
๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๓๓๐ และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ กำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" หรือ "วันเจษฎา" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Kasetsart.Sakonnakhon&set=a.600120245494658

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้