โครงการทัศนศึกษาดูงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์
โครงการทัศนศึกษาดูงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 15:02:22 Pilasinee Tantachasatid

โครงการทัศนศึกษาดูงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

เพื่อเพิ่มศักยภาพของการเรียนรู้ในเชิงวิศวกรรมไฟฟ้าภายนอกสถานที่การศึกษาจากสถานประกอบการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่านการศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูง 2 จ.อุดรธานี และบริษัท อิสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด จ.สกลนคร 

สำหรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 150 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตแบบนอกกรอบการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสามารถศึกษาด้วยตนเองและสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ จากสถานประกอบการเชิงวิศวกรรมไฟฟ้า ให้สร้างมาตรฐานเชิงวิชาการในอนาคตได้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตให้เข้าใจถึงทฤษฎี และการเรียนรู้ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นิสิตเข้าใจถึงมารยาทและจรรยาบรรณของวิศวกรในการทำงาน สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องในการปฏิบัติงานร่วมกันอันเป็นการสร้างสัมมาทิฐิให้เกิดขึ้นกับนิสิต และบุคลากร

 

 

 

#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้