โครงการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ (สปป.ลาว) ประจําปี 2565

ประชาสัมพันธ์
โครงการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ (สปป.ลาว) ประจําปี 2565
เผยแพร่วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10:48:06 Pilasinee Tantachasatid

โครงการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ (สปป.ลาว) ประจําปี 2565

วันศุกร์ที่ 9 และวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2565

ดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม
และ ดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาเขตฯ นำโดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจําปี 2565 (แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว) ณ แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

เพื่อพบปะคณะผู้บริหารแผนกศึกษาและกีฬาแขวงสะหวันนะเขต
และผู้อํานวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมแนะนำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ 4 คณะ

พบปะอธิการบดีมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต พร้อมร่วมการประชุมเพื่อดําเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตรระหว่างสถาบันการศึกษา
รวมถึงแนวทางการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

 

#เกษตรศาสตร์สกลนคร
#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้