แจ้งการรับเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์ สอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (กอง 2)

ประชาสัมพันธ์
แจ้งการรับเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์ สอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (กอง 2)
เผยแพร่วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09:12:41 Tassawan Peekun

แจ้งการรับเงินค่าตอบแทนการดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์ สอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (กอง 2)

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

        กองบริหารวิชาการและนิสิต แจ้งอาจารย์ประจำวิชาที่ดำเนินการจัดสอบด้วยระบบ KU LAM และจัดสอบออนไลน์ด้วยตนเอง ในภาคปลายปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม-ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ติดต่อรับค่าตอบแทนการสอบได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวันจันทร์ที่ 21  มีนาคม - 18 เมษายน 2565  ทั้งนี้หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ทางงานทะเบียนและประมวลผล จะขอนำส่งเงินคืนให้ส่วนกลางต่อไป ดังมีรายวิชาที่แนบมาพร้อมนี้

 

สำนักงานเลขานุการ

23 มีนาคม 2565 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้