กิจกรรมฝึกทักษะนิสิตวิศวกรรมโยธา ณ วัดป่าบ้านตาด 4-5 ส.ค.2566

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมฝึกทักษะนิสิตวิศวกรรมโยธา ณ วัดป่าบ้านตาด 4-5 ส.ค.2566
เผยแพร่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 15:10:06 Pilasinee Tantachasatid

กิจกรรมฝึกทักษะนิสิตวิศวกรรมโยธา ณ วัดป่าบ้านตาด 4-5 ส.ค.2566


วันศุกร์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

ผศ.อมรเดช นวลมณี และ อ.โกศล จันทรเสนา
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนิสิตของภาควิชาฯ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


ลงพื้นที่ ณ วัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) หลวงตามหาบัว ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 

เพื่อสำรวจพื้นที่แนวระดับ พันธุ์ไม้ในการจัดทำฐานข้อมูลพันธ์ไม้ รวมทั้งส่งเสริม พัฒนานิสิตให้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาร่วมบูรณาร่วมกับกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดปฏิรูปที่ดิน ธกส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พร้อมเตรียมวางแผนบูรณาอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบในการช่วยเหลือระหว่างชุมชน วัด สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็น ยั่งยืนอันมีแนวทางของพระศาสนา ธรรมเป็นที่ตั้ง 

เป็นการช่วยรักษาธรรมชาติ รักษาวัดวาอารามให้เป็นที่สัปปายะ สงบร่มเย็น เหมาะสมแกการเป็นที่ศึกษาปฏิบัติธรรม เป็นที่อบรมจิตใจศรัทธาญาติโยม เป็นที่พึงทั้งกาย จิตใจ
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้