กิจกรรมสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2566

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2566
เผยแพร่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 15:28:46 Pilasinee Tantachasatid

กิจกรรมสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2566

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566 

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร KUSE เข้าร่วมกิจกรรมสานสายสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำงานเป็นทีม มีประสิทธิภาพ ตลอดการปฏิบัติงานร่วมกันในปี พ.ศ.2566 เป็นโอกาสในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาทีมบุคลากรให้มีทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกัน อันจะนำไปสู่ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองค์กรโดยรวม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ ทำให้บุคลากรได้รู้จักและเกิดความคุ้นเคยกันมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างจริยธรรมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร เพื่อความรู้รักสามัคคีของบุคลากรในองค์กร รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาทีมให้มีทักษะและทัศนคติ
ที่เหมาะสมในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งยังถือเป็นการขอบคุณบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

รวมทั้งกิจกรรมกล่าวขอบคุณบุคลากรจากการปฏิบัติงานร่วมกันในวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี รวมทั้งขอบคุณผู้บริหารคณะฯ  กล่าวแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับคณบดีท่านใหม่ ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก และส่งมอบธงคณะฯ ระหว่างผู้บริหารชุดเดิม กับผู้บริหารชุดใหม่ 

 

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1WpQ3ZbbtPl-GPRY_llzvzgw6QcTQMVbS?usp=sharing
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้