แสดงความยินดี

ข่าวสารและประกาศ / แสดงความยินดี
# ชื่อบทความ
1
KUCSC Team : The 5th Place Aesthetics Award แสดงความยินดี / 2023-08-30 12:15:00
2
รางวัลเกียรติยศ สถิติสูงสุด อันดับ 5 ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา แสดงความยินดี / 2023-01-13 13:21:10
3
รางวัลชนะเลิศการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ แสดงความยินดี / 2023-01-13 13:20:49
4
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:15:40
5
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:15:16
6
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:14:58
7
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:11:58
8
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:11:40
9
รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 แสดงความยินดี / 2022-10-10 12:09:25
10
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี งามวิไลกร แสดงความยินดี / 2022-08-19 14:56:59
11
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ และคณะ แสดงความยินดี / 2022-08-19 14:55:24
12
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.นิตยา เมืองนาค แสดงความยินดี / 2022-07-25 16:05:29
13
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.จารุวัฒน์ ไพใหล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดี / 2022-06-28 08:42:54
14
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เอกชัย กัญจนทิพย์ แสดงความยินดี / 2022-06-06 13:34:18
15
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์ แสดงความยินดี / 2022-06-06 13:32:53
16
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับทุน แสดงความยินดี / 2022-05-23 09:36:07
17
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับทุน แสดงความยินดี / 2022-05-23 09:35:01
18
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับทุน แสดงความยินดี / 2022-05-23 09:34:17
19
แสดงความยินดีได้รับทุน จาก มก.ฉกส แสดงความยินดี / 2022-05-23 09:32:40
20
แสดงความยินดีกับ ดร.วรรณภา ภักดี แสดงความยินดี / 2022-04-25 17:26:35
21
ขอแสดงความยินดี ผศ.วไลลักษณ์ วงษ์รื่น แสดงความยินดี / 2022-03-29 08:05:15
22
ขอแสดงความยินดี ผศ.จักรนรินทร์ คงเจริญ แสดงความยินดี / 2022-03-29 08:04:58
23
รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 แสดงความยินดี / 2022-03-22 13:27:09
24
นิสิตได้รับรางวัล Excellent Paper จากการประชุมนานาชาติ The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC2022) แสดงความยินดี / 2022-03-18 14:12:22
25
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิติโชค แสดงความยินดี / 2022-03-05 06:33:05
26
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ U2T ต.ต้นผึ้ง แสดงความยินดี / 2022-02-02 20:23:37
27
ขอแสดงความยินดีกับทีมงาน U2T ตำบลเจริญศิลป์ แสดงความยินดี / 2022-02-02 15:20:41
28
ขอแสดงความยินดี ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน ผศ แสดงความยินดี / 2022-01-07 15:16:48
29
ขอแสดงความยินดีได้รับอนุสิทธิบัตร อ.ทวี แสดงความยินดี / 2022-01-04 10:05:22
30
ขอแสดงความยินดีได้รับอนุสิทธิบัตรด้วงสาคู แสดงความยินดี / 2022-01-04 10:03:15
31
ขอแสดงความยินดี ผศ.จิตสราญ สีกู่กา แสดงความยินดี / 2021-12-28 13:39:39
32
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ อัญชสา ประมวลเจริญกิจ แสดงความยินดี / 2021-12-22 16:02:41
33
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิทยา ศรีสมบูรณ์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ แสดงความยินดี / 2021-12-03 14:55:15
34
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช หิรัญ แสดงความยินดี / 2021-11-29 21:12:13
35
บุคลากรได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2562 รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 แสดงความยินดี / 2021-10-15 11:59:38
36
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทัศวรรณ ปีคุณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ แสดงความยินดี / 2021-10-12 21:20:34
37
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุมารินทร์ จันปุย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ แสดงความยินดี / 2021-10-12 21:19:38
38
ขอแสดงความยินดีกับ นางอภิวรรณ สุพรรณราช ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ แสดงความยินดี / 2021-10-12 21:18:54
39
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวว. ที่ได้รับ รางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจำปี 2564 แสดงความยินดี / 2021-10-07 16:47:57
40
แสดงความยินดี ผศ.ดร ศมณพร สุทธิบาก แสดงความยินดี / 2021-09-22 13:52:32
41
แสดงความยินดี ผศ.ดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์ แสดงความยินดี / 2021-09-22 13:24:04
42
แสดงความยินดี รศ.ดร.ภัทราวดี ประเสริฐสังข์ แสดงความยินดี / 2021-08-29 17:27:33

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้