ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน

ประชาสัมพันธ์
ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน
เผยแพร่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:50:24 Pilasinee Tantachasatid

ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ผศ.ดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับเข้าศึกษาและกิจการพิเศษ
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตตัวแทนคณะฯ 

เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการค่ายวิศวะไฟฟ้าอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นิสิตมีจิตสำนึกที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการทำงาน เพื่อปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นำและบุคลิกภาพแก่นิสิตที่ร่วมกิจกรรม เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในด้านการส่งเสริมเอกลักษณ์และ ศรัทธาแก่สังคม และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ทั้งยังเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน อาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครอง ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาต่อไป 

#DEK67 คนไหน โรงเรียนไหน อยากให้ KUSE เราไปหา ไปจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ บอกมาได้เลยน๊าาาาา พร้อมมาก บอกเลย!!!!!!!! 

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้