บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะ

Secretary

ข้อมูลภาควิชา
สำนักงานเลขานุการคณะ

นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

Sudarat Chaengbamrung
Head of Secretary Office

 

นางสาวเกศรินทร์ บริบูรณ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Ketsarin Boriboon
Educational Academician

 

นางสาวจารุณี สุเทวี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Jarunee Suteawe
Educational Academician

 

นายดิรศักดิ์ สายคำภา

นักวิชาการพัสดุ

Dirasak Saykhumpa
Supply Analyst

 

นางสาวทัศวรรณ ปีคุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Tassawan Peekun
General Administration Officer

 

นางสาวนริศรา ศรีล้านคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Narissara Srilankham
General Administration Officer

 

นางพิลาศินี ตันเตชสาธิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Pilasinee Tantachasatid
General Administration Officer

 

นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Wanunya Mahavongvun
General Administration Officer

 

นางสาวสิริปรางค์ ไชยภูมิ

นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการ

Siriprang Chaiyapoom
Professional Plan and Policy Analyst

 

นางสุมารินทร์ เจริญจารุวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Sumarin Charoencharuwong
General Administration Officer

 

นางอภิวรรณ สุพรรณราช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Apiwan Supanarach
General Administration Officer

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้