บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะ

Secretary

ข้อมูลภาควิชา
สำนักงานเลขานุการคณะ

นางสุดารัตน์ แจ้งบำรุง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

Sudarat Chaengbamrung
Head of Secretary Office

 

นางสาวจารุณี สุเทวี

นักวิชาการศึกษา

Jarunee Sutevee
Educational Academician

 

นางสาวทัศวรรณ ปีคุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Tassawan Peekun
General Administration Officer

 

นางสาวนริศรา ศรีล้านคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Narissara Srilankham
General Administration Officer

 

นางสาวนุสบา บุสภาค

นักวิชาการพัสดุ

Nudsaba Butsapak
Supply Analyst

 

นางพิลาศินี ตันเตชสาธิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Pilasinee Tantachasatid
General Administration Officer

 

นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Wanunya Mahavongvun
General Administration Officer

 

นางสาวสิริปรางค์ ไชยภูมิ

นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการ

Siriprang Chaiyapoom
Professional Plan and Policy Analyst

 

นางสาวสุมารินทร์ จันปุย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Sumarin Chanpui
General Administration Officer

 

นางอภิวรรณ สุพรรณราช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Apiwan Supannarach
General Administration Officer

 

นางสาวเกศรินทร์ บริบูรณ์

นักวิชาการศึกษา

Ketsarin Boriboon
Educational Academician

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้