ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.ลักษณาวดี ทรายขาว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ

ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.ลักษณาวดี ทรายขาว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ
เผยแพร่วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:30:51 Pilasinee Tantachasatid
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ  ดร.ลักษณาวดี ทรายขาว  ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ ดร.ลักษณาวดี ทรายขาว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ

 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ

ดร.ลักษณาวดี ทรายขาว

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ

โดยอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้