กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ เพจมหัศจรรย์สกลนคร 

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ เพจมหัศจรรย์สกลนคร 
เผยแพร่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 16:16:45 Pilasinee Tantachasatid

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ เพจมหัศจรรย์สกลนคร 

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memorandum Of Understanding) 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับ เพจมหัศจรรย์สกลนคร 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทรัพยากรของทั้ง 2 หน่วยงานในการผลิตสื่อสร้างสรรค์และเผยแพร่นวัตกรรม ด้านการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือต่างๆ โดยมหาวิทยาลัย จะให้การสนับสนุนในด้านบุคลากรทั้งในด้านการวางแผนทำรายการ พิธีกรร่วมดำเนินรายการและนักวิชาการที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้ ส่วนเพจมหัศจรรย์ จะให้การสนับสนุนการถ่ายทำและผลิตสื่อ พร้อมนำไปถ่ายทอด เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียในช่องทางออนไลน์ที่เพจมหัศจรรย์ดูแล 

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องระพีสาคริก ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Kasetsart.Sakonnakhon&set=a.714150724091609
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้