การนำเสนอผลงานของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ประชาสัมพันธ์
การนำเสนอผลงานของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส
เผยแพร่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15:14:43 Aunchaleeporn Putla
การนำเสนอผลงานของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

การนำเสนอผลงานของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ขอเชิญบุคลากร/ นิสิตและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ENSAP Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
สถานที่ :  อาคาร 22  ห้อง 22-106
ห้องประชุม ชั้น 1  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชื่อหัวข้อการแลกเปลี่ยน ฝึกงานและทำวิจัย
1. “Visual Impact Assessment of Buildings in Nong Han Lake”   โดย Mr. Ahmat MAHAMAT
2.  “Application of bamboo in floating bridge”โดย Mr.Ayyoub MAZOUZ

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้