บุคลากรภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

General Science

ข้อมูลภาควิชา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร โพธารินทร์

หัวหน้าภาควิชา

Asst.Prof.Somkuan Photharin, PhD
Head of Department

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิกาญจน์ ศิริวาลย์

รองหัวหน้าภาควิชา

Asst.Prof.Rujikarn Sirival
Deputy Head of Department

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา ภักดี

รองหัวหน้าภาควิชา

LecturerWannapa Pukdee, PhD
Deputy Head of Department

 

อาจารย์สุทธิเดช ปรีชารัมย์

รองหัวหน้าภาควิชา

Sutthidech Preecharram, PhD
Deputy Head of Department

 

นางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

Kannikar Thanmsith
Professional Scientist

 

นางสาวณัฐปภัสร์ จันทรสาขาธนา

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

Natpapat Chansakhatana
Professional Scientist

 

นางสาวณัฐิกา ธนูทอง

นักวิทยาศาสตร์

Nattika Thanuthong
Scientist

 

นายปฐมวงศ์ เถายะบุตร

นักวิทยาศาสตร์

Pathomwong Thaoyabut
Scientist

 

นางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์

นักวิทยาศาสตร์

Patcharin Nantaphan
Scientist

 

นางสาวระพีพรรณ มาเห็ม

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

Rapeepan Mahem
Scientist,Professional Level

 

นายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

Wutichai Wongnarat
Scientist,Professional Level

 

นายสิทธิชัย ประพันธ์

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

Sittichai Prapun
Scientist

 

นางสาวอรพรรณ อินทรักษา

นักวิทยาศาสตร์

Orapan Intharaksa
Scientist

 

นายเทียนชัย ปานโพธิ์จาน

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

Theanchai Panphojan
Scientist

 

นายไกรศักดิ์ ไกรษรวงค์

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

Kraisak Kraisornwong
Scientist

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้