พิธีไหว้ครู เชิดชูคณาจารย์ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู เชิดชูคณาจารย์ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14:43:52 Pilasinee Tantachasatid

พิธีไหว้ครู เชิดชูคณาจารย์ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู เชิดชูคณาจารย์ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมี ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

ซึ่งมีผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู แสดงความเคารพต่อคุณครูผู้ให้สติปัญญา เปิดโอกาสให้ศิษย์ขอขมากรรมคุณครู ให้ครูและศิษย์มีความรักผูกพันกันมากขึ้น ทั้งเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไป 
 

 


ขอบคุณประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Kasetsart.Sakonnakhon&set=a.684848373688511
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้