วันคล้ายวันสถาปนาครบ 26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร

ประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสถาปนาครบ 26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร
เผยแพร่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15:17:53 Pilasinee Tantachasatid
วันคล้ายวันสถาปนาครบ 26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร

วันคล้ายวันสถาปนาครบ 26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร

 


วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะฯ

เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ 26 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

"จักรวาลแห่งเกษตรศาสตร์ สู่ต้นแบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่"

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากร้านค้า และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดสกลนคร ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้ง ดร.วัชรพงษ์ อินทวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของวิทยาเขตฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมที่ 1 เวลา 6.00 - 7.00 น. พิธีสักการะบูชาพระพิรุณทรงนาค ณ ลานพระพิรุณทรงนาค
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRKUCSC&set=a.8432066293501591

กิจกรรมที่ 2 เวลา 7.00 - 9.00 น. ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRKUCSC&set=a.8432129846828569

กิจกรรมที่ 3 เวลา 9.39 - 11.00 น. พิธีเปิดงานวันสถาปนาครบ 26 ปี มก.ฉกส. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก U2T for BCG 

#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.
15-8-65

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้