โครงการ การส่งเสริมทักษะ soft skill ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์
โครงการ การส่งเสริมทักษะ soft skill ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
เผยแพร่วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:19:21 Pilasinee Tantachasatid

โครงการ การส่งเสริมทักษะ soft skill ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

 

จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565

ซึ่งเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตด้วยกัน หลังจากนิสิตเรียนออนไลน์มากว่า 2 ปี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับนิสิต นิสิตกับนิสิตให้มีความผูกพันมากขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคลากรและนิสิตในภาควิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมทักษะด้าน soft skill ให้กับนิสิตในภาควิชาฯ ให้สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

 

 

 


#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้