กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
เผยแพร่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:49:22 Pilasinee Tantachasatid

กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

 

 

วันอังคารที่ 15 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

อ.อาทิตย์ แสงงาม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต พร้อมด้วย ผศ.ดร.สังคม ศรีสมพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิตตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต และหลักสูตรของคณะ ในโครงการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้จากพี่สู่น้องวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต และวิศวกรรมอุตสาหการ 
ณ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย ได้แก่ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา โรงเรียนภูหลวงวิทยา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตเชิงรุก ให้ทั่วถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการออกพื้นที่ครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้จากพี่ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต และวิศวกรรมอุตสาหการ  เป็นการพบปะพูดคุยโดยนิสิตปัจุจุบันกับรุ่นน้องในโรงเรียน เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการพูดคุยที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเดียวกัน

ทั้งยังเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร การให้บริการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน อาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครอง ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาต่อไป


#DEK66 คนไหน โรงเรียนไหน อยากให้ KUSE เราไปหา ไปจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ บอกมาได้เลยน๊าาาาา พร้อมมาก บอกเลย!!!!!!!!

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้