ดร.ณภสินธุ์  พัฒนากุล  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประชาสัมพันธ์
ดร.ณภสินธุ์  พัฒนากุล  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เผยแพร่วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 15:08:13 Pilasinee Tantachasatid
ดร.ณภสินธุ์  พัฒนากุล  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร.ณภสินธุ์  พัฒนากุล  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ KUSE
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ดร.ณภสินธุ์  พัฒนากุล 
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณะฯ

เนื่องในโอกาสได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567
จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือการใช้ศักยภาพเครื่องมือวิจัย (TINT to University) ประจำปี 2567

ชื่อโครงการวิจัย “การปรับปรุงถ่านชีวภาพด้วยรังสีแกมมาเพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และทำบริสุทธิ์แก๊สมีเทน”

 


 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้