โครงการค่ายภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ครั้งที่ 17

ประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ครั้งที่ 17
เผยแพร่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:26:44 Pilasinee Tantachasatid

โครงการค่ายภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ครั้งที่ 17

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

จัดกิจกรรมโครงการค่ายภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ครั้งที่ 17

ในระหว่างวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566 

ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยภารกิจหลัก คือกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ การสร้าง Chat bot และหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากคณะฯ อีกด้วย
 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้