ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเดช นวลมณี ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเดช นวลมณี ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13:54:55 Pilasinee Tantachasatid
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเดช นวลมณี  ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเดช นวลมณี ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเดช นวลมณี

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566
ด้านการบำเพ็ญประโยชน์และทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้