พิธี MOU ระหว่าง มก.ฉกส. และ บริษัท เอ็นวิออน จำกัด

ประชาสัมพันธ์
พิธี MOU ระหว่าง มก.ฉกส. และ บริษัท เอ็นวิออน จำกัด
เผยแพร่วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 15:13:19 Pilasinee Tantachasatid

พิธี MOU ระหว่าง มก.ฉกส. และ บริษัท เอ็นวิออน จำกัด


วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาเขตฯ และคณาจารย์ของคณะฯ


ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum Of Understanding (MOU) ด้านการดำเนินธุรกิจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
และ บริษัท เอ็นวิออน จำกัด 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาโครงการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงวันลายระหว่างกันของบริษัทและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการคัดแยกขยะของบริษัทฯ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและประสบการณ์ในการเลี้ยงหนอน
แมลงวันลายที่ใช้ในการกำจัดขยะอินทรีย์ ส่วนบริษัทมีโครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ที่บริษัทจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป

เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โดยมี ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณแทน ปิณฑานนท์    กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวิออน จำกัด คุณวริษฐา บลัว รองกรรมการผู้จัดการ คุณวิธวินท์ ล้อกิตติกูล เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีลงนาม


นับเป็นการร่วมมือที่ดีด้านการวิจัย กับทีมวิจัย KUSE และ BSF Team 
“การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงวันลาย” 


ขอบคุณประมวลภาพกิจกรรมจาก FB ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. KU CSC
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRKUCSC&set=a.8541912389183647


 


#BSF
#KUSE
#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering ดูน้อยลง

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้