KUSE เข้าร่วมโครงการอธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากร มก.ฉกส.

ประชาสัมพันธ์
KUSE เข้าร่วมโครงการอธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากร มก.ฉกส.
เผยแพร่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10:44:39 Pilasinee Tantachasatid

KUSE เข้าร่วมโครงการอธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากร มก.ฉกส.

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ

เข้าร่วมโครงการ
 "อธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากร มก.ฉกส." 

เพื่อรับฟังถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการบริหารสู่การปฏิบัติ และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน ผลงานเด่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานตลอดจนความต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านต่าง ๆ 

ในเวลา 09.00 - 16.30 น. 
ณ หอประชุมวิโรจ อิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)


ขอบคุณประมวลภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.590280486478634&type=3&mibextid=ncKXMA
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้