โครงการค่ายฝึกพัฒนาสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง (ค่ายทะลุฟ้า นนทรีอีสาน) 

ประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายฝึกพัฒนาสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง (ค่ายทะลุฟ้า นนทรีอีสาน) 
เผยแพร่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:12:31 Pilasinee Tantachasatid

โครงการค่ายฝึกพัฒนาสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง (ค่ายทะลุฟ้า นนทรีอีสาน) 

โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 

ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมโครงการค่ายฝึกพัฒนาสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง และการฝึกอบรมหลักสูตรทางวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยการลงในพื้นที่จริง และการฝึกอบรมหลักสูตรทางวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิสิตได้มีศักยภาพทางด้านวิชาชีพเพิ่มสูงขึ้น ให้นิสิตได้ประสบการณ์เสริมสร้างความรู้อันหลากหลายเพิ่มเติม     ให้นิสิตและบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ได้มีกิจกรรมทำร่วมกันอันเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่นิสิต

 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้