โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

ประชาสัมพันธ์
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 
เผยแพร่วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 11:23:53 Pilasinee Tantachasatid

โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

 

โดย อ.อาทิตย์ แสงงาม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมบุคลากรและนิสิตของภาควิชาฯ

วันพุธที่ 7 และวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ สถานศึกษาภายในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตให้นักเรียนโรงเรียนเดิมของนิสิตปัจจุบันทราบเป็นแนวทางในการเพิ่มจำนวนนิสิตใหม่ในปีถัดไป เป็นการออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยการไปที่โรงเรียนเดิมของนิสิตปัจจุบันในภาควิชาฯ เป็นการพบปะพูดคุย สร้างบรรยากาศแห่งการพูดคุยที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเดียวกัน 

 

 


#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้