ขอแสดงความยินดี ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน ผศ

แสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน ผศ
เผยแพร่วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 15:16:48 Aunchaleeporn Putla
ขอแสดงความยินดี ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน ผศ

ขอแสดงความยินดี ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน ผศ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับ

ดร.ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน


ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

โดยอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering 

 

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้