ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เอกชัย กัญจนทิพย์

แสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เอกชัย กัญจนทิพย์
เผยแพร่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13:34:18 Aunchaleeporn Putla
ขอแสดงความยินดีกับ  อ.ดร.เอกชัย กัญจนทิพย์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เอกชัย กัญจนทิพย์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ

อ.ดร.เอกชัย กัญจนทิพย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภท โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ชื่อโครงการ การแปรรูปของเสียกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้