ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช หิรัญ

แสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช หิรัญ
เผยแพร่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21:12:13 Aunchaleeporn Putla
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช หิรัญ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช หิรัญ

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช หิรัญ

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้