This information are provided by KURDI and KUSE Knowledge Base

นางวิภาดา ไชยเชษฐ์

Wipada Polcharern
User Avatar

Topic Interest

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Expertise Cloud

ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ไทย, 2554
ผลงานทางวิชาการ
2021

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 20, National, Conference

ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำหนองหารโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2021

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12, National, Conference

การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการขึ้นรูปชิ้นงานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบ FDM
2024

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2567, National, Conference

การลดคาร์บอนฟุตพรินท์โดยใช้เกรย์วอเตอร์เพื่อภูมิทัศน์สีเขียวของวัดโพธิ์ไทร

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้