นักศึกษาต่างชาติจาก มหาวิทยาลัยเว้ เข้าฝึกงาน ณ KUSE

จดหมายเวียน
นักศึกษาต่างชาติจาก มหาวิทยาลัยเว้ เข้าฝึกงาน ณ KUSE
เผยแพร่วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:27:19 Pilasinee Tantachasatid
นักศึกษาต่างชาติจาก มหาวิทยาลัยเว้ เข้าฝึกงาน ณ KUSE

นักศึกษาต่างชาติจาก มหาวิทยาลัยเว้ เข้าฝึกงาน ณ KUSE


วันจันทร์ที่ 18  กรกฎาคม 2565 

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วย ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน รศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร 
ร่วมให้การต้อนรับ นักศึกษาต่างชาติจาก มหาวิทยาลัยเว้ (Đại học Huế) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

จำนวน 9 คน ในการเข้ามาเป็นนิสิตแลกเปลี่ยน ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

ภายใต้โครงการทุนฝึกงานและการทำวิจัยระยะสั้นสำหรับนักศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน+6 (ระยะนำร่อง) 

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเราเกี่ยวกับ ระบบอัตโนมัติ (Automation)​ ปัญญาประดิษฐ์​ (Artificial Intelligence: AI)​ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)​ การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)​ เป็นต้น


เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในระหว่างวันที่ 16  กรกฎาคม ถึงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565

ลิ้งค์ภายนอก 

https://www.facebook.com/media/set/edit/a.5279816268720892


#KUSE
#KUSEKUCSC
#KasetsartUniversityScienceandEngineering 

 


ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวว.
19-7-65

 

ลิงก์ภายนอก : https://kuse.csc.ku.ac.th/article/550

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้