ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม

จดหมายเวียน
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม
เผยแพร่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:38:16 Tassawan Peekun

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

       ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม โดย ร.ศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00-17.00 น. ผ่านระบบ การประชุมออนไลน์ Cisco Webex ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้โดยการสแกน QR-Code ตามเอกสารแนบ หรือ Meeting mumber 25169250262 password 1234

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

3 พ.ค. 2566

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้