ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง แนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

จดหมายเวียน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง แนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
เผยแพร่วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14:49:56 Jarunee Sutevee

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง แนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

เรียนอาจารย์ทุกท่าน

เพื่อโปรดทราบ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง แนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษษ  2565  แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

 

ฝ่ายวิชาการ

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้