พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

จดหมายเวียน
พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
เผยแพร่วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 12:15:32 Pilasinee Tantachasatid

พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

25 เมษายน 2566 

ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ 
เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 


โดย ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
มอบหมายให้ ผศ.ดร.พัสกร องอาจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พื้นที่และพัฒนาเครือข่าย มก.ฉกส. 
ผศ.ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
พร้อมด้วยผู้บริหาร มก ฉกส. 

โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประกอบพิธีน้อมรำลึกในครั้งนี้ 
ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้พิพากษาศาล ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่เชียงเครือ และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณประมวลภาพกิจกรรม 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Kasetsart.Sakonnakhon&set=a.611739504332732
 

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้