เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

จดหมายเวียน
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส
เผยแพร่วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 11:13:15 Tassawan Peekun

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน 

       สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2567-2568 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 14 มิถุนายน 2566 เพื่อกองวิเทศสัมพันธ์ มก. รวบรวมส่งตามกำหนดกระทรวง โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรัฐบาลฝรั่งเศสจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการที่ได้รับการคัดเลือกตามรายละเอียดและตราที่ระบุไว้ใน Call for Proposals  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 029428683  หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fro@ku.th  หรือตามเอกสารแนบ

 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

4 เม.ย. 2566

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้