ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

จดหมายเวียน
ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 15:59:07 Tassawan Peekun

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

       สถาบันวิจัยและพัมนาแห่ง มก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ/นานาชาติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสแห่นักวิจัยในการแข่งขันรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบหรือ https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=78435 (ณ 27 ม.ค. 66)

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

27 ม.ค. 2566

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้