ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลิือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ

จดหมายเวียน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลิือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ
เผยแพร่วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 14:41:24 Tassawan Peekun

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลิือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน 

       เพื่อโปรดทราบ

1.คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาตร์ มก.ฉกส. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการประจำคณะประเภทอาจารย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

2.ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำในคณะ  โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลือกในวันที่ 24 ม.ค. 66  เลือกตั้ง วันที่ 26 มกราคม 2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2

สำนักงานเลขานุการ

20/01/66

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้