ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร

จดหมายเวียน
ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร
เผยแพร่วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09:25:44 Tassawan Peekun

ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

      ด้วยงานคลังและพัสดุ ได้ตรวจสอบการนำฝากเงิน ของ มก.ฉกส. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฎว่ามีรายการนำฝากธนาคาร แต่ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ในการนำเงินฝากเข้าบัญชีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ถ้าตรวจสอบว่าเป็นรายได้ของหน่วยงานท่าน กรุณาแจ้งกลับหน่วยการเงิน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

 

สำนักงานเลขานุการ

20/01/66

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้