คณบดีศึกษาดูงาน ณ ITC : Cambodia

จดหมายเวียน
คณบดีศึกษาดูงาน ณ ITC : Cambodia
เผยแพร่วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14:34:39 Pilasinee Tantachasatid

คณบดีศึกษาดูงาน ณ ITC : Cambodia

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พร้อมด้วย ดร.พิทักษ์ ปักษานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาของคณะฯ และ ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ วิทยาสถานปัจเจกวิทยากัมพูชา (Institute of Technology of Cambodia) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร 
พร้อมด้วยสถาบันการศึกษาจากประเทศจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์


ในระหว่างวันจันทร์ที่ 16 และวันอังคารที่ 17 มกราคม 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส​ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 สถาบันการศึกษา และหารือความร่วมมือทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ การวิจัย และนวัตกรรม การเยี่ยมชมงานของผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นต้น

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้