📍 ขอเชิญชวนนิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม "โครงการยกระดับสมรรถนะให้แก่ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่"

จดหมายเวียน
📍 ขอเชิญชวนนิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม "โครงการยกระดับสมรรถนะให้แก่ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่"
เผยแพร่วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 15:41:56 Pilasinee Tantachasatid

📍 ขอเชิญชวนนิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม "โครงการยกระดับสมรรถนะให้แก่ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่"

 

✅✅ เรียกร้องกันมาเยอะมากมาย เลยเพิ่มที่นั่งให้แก่ บุคคลทั่วไปและนิสิตปัจจุบันนะคะ ❤️

 

📍 ขอเชิญชวน ศิษย์เก่าคณะศว. นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม

"โครงการยกระดับสมรรถนะให้แก่ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่"

 

🔥🔥🔥พิเศษ ฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อบรมฟรี!!!!!! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 11 กุมพาพันธ์ 2566 เท่านั้น🔥🔥🔥

👉 👉 สมัครได้ที่ : https://forms.gle/wZt95V7FHjt3h9Ux6

 

✅ ONLINE (เรียนได้ทุกหัวข้อ) (รายละเอียด LINK เข้าอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบใน Email ที่ผู้สมัครให้ไว้ ภายในวันที่ 16 ก.พ. 2566)

🎈Mindset Change to Success: อบรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. 😀 วิทยากร อาจารย์ชลธิชา รุ่งศรี

หัวข้อนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนมุมมองความคิด เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยน DNA ของความคิด และตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิด ฝึกฝนการตื่นตัว การอ่าน Mindset ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสำเร็จในงาน และสามารถประยุกต์ใช้ Growth Mindset ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

 

💰การวางแผนภาษีเงินได้ สไตล์มนุษย์เงินเดือน : อบรมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ☺️วิทยากร อาจารย์กิตติมา งามวิไลกร

“ถ้าเรามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินที่ดีก็จะสามารถนำไปบริหารจัดการการเงิน เพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงินได้ไม่ยาก”

มีคนกล่าวไว้ว่า

“เป็นมนุษย์เงินเดือนใช้เงินเดือนชนเดือน สุดท้ายก็ไม่เหลือเก็บ”

“เป็นมนุษย์เงินเดือน...เก็บเงินยังไงก็ไม่มีวันรวย”

“เป็นมนุษย์เงินเดือน...คิดอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่จะสิ้นเดือน”

“เป็นมนุษย์เงินเดือน...คือการเป็นมนุษย์เงินผ่อน”

เรามาเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนของเราอยู่ได้อย่างมีความสุขแบบไม่ต้องรอคอยสิ้นเดือน อีกต่อไป ด้วย“ปลดหนี้เพิ่มเงินออม” และ“ลงทุนเพิ่มค่า” สไตล์มนุษย์เงินเดือน

 

📉Online Digital Marketing: อบรมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. 🙂วิทยากร อาจารย์ ดร. ธนินท์ ตีรสวัสดิชัย

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ผู้บริโภคซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ทดแทนการซื้อจากการตลาดแบบดั้งเดิม และมีแนวโน้มในการหาข้อมูลและตัดสินใจออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การอบรมการตลาดออนไลน์ จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโต ทางด้านยอดขาย ได้อย่างก้าวกระโดด อย่างแท้จริง นอกจากนี้จะทำให้คุณสามารถวางแผนและใช้เครื่องมือ Online Marketing ทุกรูปแบบ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่าง "มีกลยุทธ์" ไม่ใช้สอนเพียงแค่ ให้คุณขายของ Online เก่งที่สุด แต่จะทำให้คุณเข้าใจการทำ Digital Marketing รู้ลึกในทุกแง่มุม

😀 English for Services: อบรมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 น. 😁วิทยากร อาจารย์ประภาพร สมภักดี

"การพูดภาษาอังกฤษในงานบริการ ไม่จำเป็นต้องรู้ลึกซึ้ง แต่ต้องรู้ว่าจะสื่อสารหน้างานอย่างไรให้ถูกต้อง และฟังไพเราะ”

ในงานบริการ การใช้ศัพท์และภาษาอังกฤษในรูปประโยคที่ถูกต้อง เป็นที่เข้าใจในระดับสากล ไม่เพียงสร้างความเป็นมืออาชีพ แต่ยังสร้างความรู้สึกที่ดีแก่ลูกค้าที่ได้รับฟัง เพราะในบางครั้ง การใช้ภาษาที่ผิด อาจทำให้อารมณ์ของผู้รับฟัง โดยเฉพาะเจ้าของภาษารู้สึกดี ด้วยคำสั้น ๆ ที่ห้วนจนเกินไป เป็นต้น ทำให้ผู้ให้บริการจำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้