ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับสนับสนุนรางวัลสิ่งตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

จดหมายเวียน
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับสนับสนุนรางวัลสิ่งตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16:06:51 Tassawan Peekun

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับสนับสนุนรางวัลสิ่งตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

      

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับสนับสนุนรางวัลสิ่งตีพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสนับสนุนรางวัลบทความละไม่เกิน 10,000 บาท โดยเป็นผลงานที่ online ในฐานข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 และเป็นผลงานที่ online ในฐานข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 ดังนี้

     1) ให้รางวัลผลงานละ 10,000 บาท สำหรับ ผู้แต่งที่เป็น Corresponding Author หรือมีชื่อแรกในผลงานนั้น

      2) ให้รางวัลผลงานละ 3,000 บาท สำหรับผู้แต่งที่มีส่วนร่วมในผลงานทุกสัดส่วน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ที่ https://forms.gle/rf4gqF3QhetbgTvg9 ณ 20 ธ.ค. 65 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับไปยังผู้ขอรับการสนับสนุน  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

20ธ.ค. 2565

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้