ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตปริญญาโท

จดหมายเวียน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตปริญญาโท
เผยแพร่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09:29:59 Narissara Srilankham

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตปริญญาโท

เรียนบุคลากรคณะวว.ทุกท่าน ขอแจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รายละเอียดโปรดอ่านตามไฟล์แนบนะคะ

ไฟล์แนบ / Attached File

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้