การสนับสนุนทุนวิจัย และสนับสนุนผลงานตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (กอง 3)

จดหมายเวียน
การสนับสนุนทุนวิจัย และสนับสนุนผลงานตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (กอง 3)
เผยแพร่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:11:45 Tassawan Peekun

การสนับสนุนทุนวิจัย และสนับสนุนผลงานตีพิมพ์และค่าใช้จ่ายนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (กอง 3)

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

       กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับผลงานประจำปี 2566 ดังนี้

1.เปิดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 850,000 บาท

2.การสนับสนุนผลงานตีพิมพ์วิชาการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 320,000 บาท

3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 320,000 บาท

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://occ.csc.ku.ac.th/dra/ แถบเมนูประกาศ/ระเบียบ หรือตามเอกสารแนบ

 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

10 พ.ย. 2565

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้