ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ.มก. หัวข้อ " แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล "

จดหมายเวียน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ.มก. หัวข้อ " แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล "
เผยแพร่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:29:23 Wanunya Mahavongvun

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ.มก. หัวข้อ " แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล "

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

      เพื่อโปรดพิจารณา หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ โปรดแจ้งความประสงค์ โดยผ่านหัวหน้าภาควิชา เพื่อเสนอ คณบดีพิจารณาต่อไป โดยขอให้แจ้งชื่อภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โดยค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการใช้จากงบประมาณส่วนกลางของคณะ

คลังภาพ / Image Gallery

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้