คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

จดหมายเวียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 16:25:24 Tassawan Peekun

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

      ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ 204/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคและสอบไล่ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานเลขานุการ

17 ต.ค. 2565

ไฟล์แนบ / Attached File

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้