ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

จดหมายเวียน
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เผยแพร่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 12:02:05 Tassawan Peekun

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

เรียน อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

  ด้วยฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าและผู้มารับบริการ โดยสามารถตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ได้ที่ https://me-qr.com/S8Qa8zb ณ 10 ต.ค. 65 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

สำนักงานเลขานุการ 

10ต.ค. 65

"เป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต"

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้